Author: Una Nikoloska

Instituti Francez në Shkup ju ofron praktikë në linjë të frëngjishtes për të përforcuar aftësitë tuaja. Ju presin mësime dhe ligjërata koncize, të personalizuara me rrëfime, si dhe një përqasje hyrëse kulturore. Qëllimi ynë: motivimi juaj, pjesëmarrja juaj dhe përparimi juaj. Përfitoni një muaj të plotë...

Stazh praktik ofruar nga BELC  (Zyra për mësimdhënien e gjuhës frënge dhe civilizimit francez jashtë vendit) në kuadër të Universitetit Veror 2024, për mësimdhënëssit e frëngjishtes apo për ata të lëndëve jogjuhësore (matematikë në frëngjisht) nga paralelet dygjuhëshe frëngjishtfolëse të shkollave të mesme, që kanë...

Të enjten, më 15 shkurt 2024, në orën 18:00 | Në Institutin Francez në Shkup Takim letrar: Promovimi i përkthimeve më të fundit të veprave nga frëngjishtja në maqedonisht: ● “Idis”, vepër e Robert Badinterit, përkthyer nga zonja Gzime Starova, botim i librarisë “Ili-Ili” ● “Qëndisja”, vepër e...