Промоција на преводи на македонски јазик на француските дела: „Идис“ и „Везење“ | 15.02.2024

Copie De Copie De #182b57 Page 0001

Промоција на преводи на македонски јазик на француските дела: „Идис“ и „Везење“ | 15.02.2024

Четврток 15 февруари 2024, 18 часот | Француски институт во Скопје

Книжевна средба и промоција на :

● „Идис“ на Робер Бадентер, превод на на г-ѓа Гзиме Старова, во издание на „Или-или“.

● „Везење“ на Марџан Сатрапи, превод на г-ѓа Јоана Хаџи-Лега Христоска, во издание на „Бункер“

Домашните издавачки куќи вистински се залагаат околу преведувањето на француски дела.

Оттука Францускиот институт во Скопје има за цел да ја истакне и поддржи работата на двете издавачки куќи: „Или-Или“ и „Бункер“, како и на преведувачите, г-ѓа Гзиме Старова и г-ѓа Јоана Хаџи-Лега Христоска, кои ќе ги споделат со јавноста преведувачките дилеми и предизвиците во областа на издавањето и преводот.

Дојди и придружи ни се!

Настанот ќе се одвива на македонски јазик.