Promovimi i përkthimeve më të fundit të veprave nga frëngjishtja në maqedonisht: “Idiss” dhe “Qëndisja”| 15.02.2024

Copie De Copie De #182b57 Page 0001

Promovimi i përkthimeve më të fundit të veprave nga frëngjishtja në maqedonisht: “Idiss” dhe “Qëndisja”| 15.02.2024

Të enjten, më 15 shkurt 2024, në orën 18:00 | Në Institutin Francez në Shkup

Takim letrar: Promovimi i përkthimeve më të fundit të veprave nga frëngjishtja në maqedonisht:

● “Idis”, vepër e Robert Badinterit, përkthyer nga zonja Gzime Starova, botim i librarisë “Ili-Ili”

● “Qëndisja”, vepër e  Marjan Satrapit, përkthyer nga znj. Joana Haxhi-Lega, botuar nga botuesi “Bunker”

Botuesit vendas po ndërmarrin veprime të rëndësishme në përkthimin e veprave franceze, të cilave Instituti Francez në Shkup dëshiron tu bëjë jehonë e t`i promovojë në kuadër të takimit me dy botuesit, Ili-Ili dhe Bunker, si dhe me përkthyesit, znj. Gzime Starova dhe znj. Joana Haxhi-Lega, e të cilat do të ndajnë me publikun vështirësitë dhe sfidat në fushën e botimeve. Ejani në numër sa më të madh !