Други услуги

Потврди за јазично ниво

Имате потреба да доставите потврда за јазично ниво во многу краток рок?
Францускиот институт од Скопје издава потврди за јазично ниво со полагање на тест.
Цена: 1300 ден.

 

Превод

Францускиот институт во Скопје врши преведувачки услуги на административни документи од општ и специфичен карактер, како и препрочитување на преводи.
цена од страна:
општ карактер: 600 ден.
специфичен карактер: 900 ден.