Што е TEF

 

Постои во неколку верзии:
ТЕФ/еТЕФ
ТЕФАК/еТЕФАК
ТЕФ Канада
ТЕФ за француска националност

 

Испитот ТЕФ е наменет за кандидатите на кои францускиот јазик не им е мајчин јазик. Наменет е за возрасни кандидати (≥ 16 години) кои сакаат да ги евалуираат реалните компетенции во францускиот јазик. Може да биде употребен во рамките на проект за универзитетско образование, за имиграција во франкофонска земја или за други лични причини.

 

Задолжителни испити:
Писмено разбирање: 60 мин. – 50 прашања – 300 поени
Усно разбирање: 40 мин. – 60 прашања – 360 поени
Лексика и структура: 30 мин. – 40 прашања – 240 поени

 

Факултативни испити:
Усно изразување: 15 мин. – 2 теми – 450 поени
Писмено изразување: 60 мин. – 2 теми – 450 поени

 

Од 1-ви ноември 2016 (за ТЕФАК) и од 1-ви јануари 2017 (за ТЕФ за француска националност), потврдите повеќе не се издаваат во хартиена варијанта.

 

За повеќе информации за овој испит, отворете го следниот линк: https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/