Француски културни институции

Француски институт во Париз

https://www.institutfrancais.com/fr

 

Амбасада на Франција во Северна Македонија

https://mk.ambafrance.org/

 

Министерство за надворешни и европски работи на Франција

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

 

Министерство за култура и врски на Франција

http://www.culturecommunication.gouv.fr/

 

Канецеларија за децентрализирана соработка помеѓу Северна Македонија и Нормандија

http://new.bn-mk.org/

 

Национална библиотека на Франција

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html

 

 

Музеј Лувр

http://www.louvre.fr/

 

Музеј Орсе

http://www.musee-orsay.fr/

 

Центар за култура „Жорж Помпиду“

http://www.centrepompidou.fr/

 

Комеди Франсез

http://comedie-francaise.fr/

 

Театар Шајо

http://theatre-chaillot.fr/

 

Париска опера

http://www.operadeparis.fr/

 

Театар Бастиј

http://www.theatre-bastille.com/

 

Фестивал Авињон

http://festival-avignon.com/

 

Национален центар на Книгата

http://www.centrenationaldulivre.fr/

 

Франс Култур (културни збиднувања во Франција)

http://www.franceculture.fr/

 

Мултимедијален дигитален центар „Гете лирик“

http://www.gaite-lyrique.net/

 

Француска асоцијација на културно-историски градови и земји

http://www.an-patrimoine.org/

 

Дом на светските култури

http://www.mcm.asso.fr/site02/accueil.htm