Универзитетска соработка

Универзитетската соработка е многу важен сегмент за развојот и зајакнувањето на билателарните односи помеѓу Франција и Северна Македонија.

 

Воспоставени се повеќе билатерални и мултилатерални соработки со француските високо образовни институции :