IFProfs

IFprofs, социјална мрежа за образование на француски

https://mk.ifprofs.org/

 

IFprofs е он-лајн заедница на лицата кои работат со едукација на француски јазик.

Во IFprofs можат да членуваат: професори по француски јазик, професори и наставници по други предмети на француски јазик (историја, природни науки итн.), обучувачи, педагошки координатори, одговорни на училишни установи, но и медијатекари и студенти коишто се насочени кон наставата на француски јазик.

Да се биде член на IFprofs значи:

  • дијалог со колегите, споделување на искуствата и знаењата, учество во работни групи и подобрување на професионалната пракса;
  • запознавање со содржините за работа во рамките на изведувањето на професијата преку : пристап до мултимедијални методолошки ресурси за настава, новости во врска со франкофонските култури…

 

Погледнете го и помотивното видео на оваа светска социјална мрежа.