Општ француски јазик

Часови по француски за возрасни

Не зборувате ниту збор француски? Или пак, имате одредено ниво и сакате да го подобрите? Сигурно ќе ја пронајдете групата што ќе ви одговара во нашата богата понуда на часови.
2 х 1ч30, 24 часа во сесија
редовна цена за сесија: 5.450 ден. (3.400 ден. + 2.050 ден.)
цена со попуст за плаќање однапред: 5.250 ден.

 

Часови по француски за средношколци (од 14 до 18 години)

Средношколците го откриваат не само францускиот јазик, туку и друга култура, цивилизација, земја, нови хоризонти, …
2 х 1ч30, 24 часа во сесија, 96 часа годишно 
редовна цена за сесија: 5.450 ден. (3.400 ден. + 2.050 ден.)
цена со попуст за плаќање однапред: 5.250 ден.

 

 

Часови по француски за основци (од 10 до 14 години)

Овие часови ги оддржуваат професори со богато искуство во настава на француски на деца од основното образование.
2 х 1ч30 неделно, 24 часа во сесија, 96 часа годишно 
редовна цена за сесија: 5.450 ден. (3.400 ден. + 2.050 ден.)
цена со попуст за плаќање однапред: 5.250 ден.

 

Часови по француски за деца (од 7 до 10 години)

Најмалите го изучуваат францускиот јазик на забавен начин, другарувајќи со ликовите од методите адаптирани на нивна возраст.
2 х 1ч неделно, 16 часа во сесија, 64 часа годишно 
редовна цена за сесија: 3.700 ден. (2.500 ден. + 1.200 ден.)
цена со попуст за плаќање однапред: 3.650 ден.