ТВ премиера на филмот „Гоген“ | 8.05.2021

Gauguin Site2

ТВ премиера на филмот „Гоген“ | 8.05.2021

Сабота 8 мај 2021, 22:30 ч. | ТВ 24

ТВ премиера на филмот

 

„ГОГЕН“

на Едуар Делик (2017), со Венсан Касел, Тиеј Адамс и Малик Зиди

1891. Гоген пребегнува на Тахити. Таму сака одново да слика, како слободен човек, во дивина, далеку од моралните, политички и естетски правила на цивилизараната Европа. Тој таму ја осознава џунглата, самотијата, сиромаштијата, болеста. Ја среќава и Техура, која ќе му стане жена, и којашто е неговата најголема муза. 

Gauguin