Изложба на фотографии на Каролина Димовска „Јас сум професор по француски. Која е твојата супер моќ?“ | 19.10.2022 – 31.01.2023

POZADINA_KAROLINA2

Изложба на фотографии на Каролина Димовска „Јас сум професор по француски. Која е твојата супер моќ?“ | 19.10.2022 – 31.01.2023

Изложба на фотографии на Каролина Димовска

„Јас сум професор по француски! Која е твојата супер моќ?“ 

Среда 19 октомври 2022, 17:00 | Француски институт во Скопје

Каролина Димовска е дипломирана професорка по француски јазик и работи како наставничка во основно училиште. Таа а воедно има и своја страст: фотографијата. По нејзиниот престој во Франција во 2007 година, во Центарот за фотографија во Орлеан, во текот на изминативе петнаесетина години, таа учествува на неколку колективни и индивидуални изложби во Северна Македонија.

„Фотографијата е долго патување, потрага по себеси и по сублиматот во себе“, вели таа во нејзината биографија.

Францускиот институт им отстапува простор за изложба на францускиот јазик и на неговите „супер-херои“, професорите по француски јазик и новните ученици.

Повелете кај нас!

En classe, Karolina Dimovska