Денови на Еразмус+ | 20.10.2021

ErasmusSite

Денови на Еразмус+ | 20.10.2021

Среда, 20 октомври 2021, 16:00 | Europe House

 

 

Споделување на искуства помеѓу македонските студенти кои престојувале во Франција во рамките на европската програма за мобилност Еразмус+ и француските студенти кои во моментов се во Северна Макеоднија во рамки на Еразмус+:

Зошто француските студенти ја одбраа Северна Македонија и како македонските студенти ја доживеаја Франција.

Настанот ќе се одвива на француски, со превод на македонски јазик и може да се следи преку платформата Zoom на која ќе можат и да се поставуваат прашања на учесниците.

 

Зошто Еразмуз+ ?

Еве што вели д-р Климент Наумов, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за туризам и угостителство – Охрид, за искуството со Еразмус+

Еве што велат Андријана Смиљковска и Ивона Јаневска, студентки по француски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески’’ во Скопје, за искуството со Еразмус+