Затворање на Франкофонијата | Онлајн дебата „Зошто превод?“ | 31.03.2021

Table Ronde Traduction2021

Затворање на Франкофонијата | Онлајн дебата „Зошто превод?“ | 31.03.2021

Затворање на Франкофонијата со онлајн дебатата на тема

„ЗОШТО ПРЕВОД?“

Среда 31 март 2021 година, 11 часот

ЛИНК ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ДЕБАТАТА: https://us02web.zoom.us/j/83795761971?pwd=bUZxTHpXM0Yyd3JDakU1V0FYQzJlZz09
Лозинка: 00 00 00

Преземете ја целосната програма на настанот

Тркалезна маса за предизвиците на писмениот и устен превод со учество на:

  • проф. д-р Ирина Бабамова, раководител на Катедрата за романски јазици и книжевности – Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје
  • проф. д-р Елисавета Поповска, професор на Катедрата за романски јазици и книжевности – Филолошки факултет „Блаже Конески“ -Скопје
  • г-ѓа Елена Никодиновска од Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје
  • г-дин Жарко Кујунџиски, директор на издавачката куќа „Антолог“ – Скопје
  • г-ѓа Сања Фурнаџиска-Адамс, конференциски толкувач.

    Модератор: г-дин Бранко Чобанов, аташе за култура и ааменик директор на Францускиот институт во Скопје

Во соработка со Катедрата за француски јазик при Филолошкиот факултет во Скопје.