Зошто француска билингвална настава?

Banner Za Ifs Web 1110x540 04

Зошто француска билингвална настава?

БИДЕЈЌИ ТАА ЗНАЧИ УЧЕЊЕ НА ПОИНАКОВ НАЧИН!

Билингвалната француска настава е единствена, таа овозможува во исто време да се научи еден од најраспространетите јазици во светот, францускиот јазик, а преку него исто така да се добијат знаења од различни наставни предмети.

Наставата во овие паралелки се одвива според македонската национална наставна програма, адаптирана за билингвална настава и француски јазик со пет часа неделно.

Дел од наставните предмети: математика, физика, хемија, информатика, историја, географија, се изведуваат на француски јaзик, со постепено наголемување на бројот на часовите на француски јазик во текот на секоја наставна година.

Првата паралелка со билингвалната настава на француски јазик во Република Северна Македонија е воведена во учебната 1997/1998 во гимназијата “Свети Кирил и Методиј” во Неготино, а помеѓу 2000 и 2009 година, се отворија и во гимназиите: „Орце Николов“,  „Раде Јовчевски Корчагин“ и „Лазар Танев“ во Скопје, „Гоце Делчев“ во Куманово  и „Јосип Броз Тито“ во Битола.

Учениците од билингвалните француски паралелки имаат можност во наставата да користат изворни учебници на француски јазик, речници, списанија и друга помошна литература од училишните библиотеки и богатата медијатека на Францускиот иститут во Скопје.

Banner Za Ifs Web 1110x540 06

На крајот на средното образование учениците имаат можност да се здобијат со посебен сертификат од Амбасадата на Франција/Францускиот институт во Скопје за завршена билингвална настава, која воедно го олеснува пристапот до француските универзитети и е одличен начин на отворање кон Европа.

Наставниците што предаваат наставни предмети на француски јазик се вклучени во јазични и педагошки обуки и семинари за билингвална настава во Северна Македонија,  во Франција и во други франкофонски држави.

Сите овие училишта имаат соработка со француски гимназии со кои работат на заеднички педагошки проекти кои ги презентираат во рамките на училишните размени. При овие размени професорите и учениците од билингвалните паралеки заминуваат на посета и заедничка настава со ученици од средни училишта во Франција, а потоа се остварува повратна посета на француските средни училишта во партнерските средни училишта во Северна Македонија. При овие размени учениците имаат можност за директна примена и унапредување на познавањето на францускиот јазик и нивните комуникациски вештини, како и запознавање со богатата француска култура.

Билингвалните француски паралелки се дел од големото франкофонско семејство, и претставуваат важен дел од плодната соработка помеѓу Северна Македонија и Франција.