Предавање на Мишел Фуше „Атлас на франкофонските земји“ | 22.03.2023

Pozadina Foucher

Предавање на Мишел Фуше „Атлас на франкофонските земји“ | 22.03.2023

Среда 22 март 2023, 17ч | Europe House

Мишел Фуше, географ и дипломат, е специјалист во доменот на геополитиката, а особено за поимот „граници“. Во 60-тина публикации, тој ги објаснува глобалните геополитички прашања, применувајќи иновантна метода која соединува различни нивоа на аналитики и временски периоди.

Мишел Фуше ќе го промовира делото „Атлас на франкофонските земји“, објавено во 2020 год., за кое во декември 2021 година ја доби Наградата за француски јазик и книжевност на Француската академија.

Не пропуштајте го овој настан!

E5DhH23WYAIFI_P