Запишување во 1-ва година на државните француски универзитети 2020/2021

Pozadina Incriptionsuniversitesfrancaises 20202021 1

Запишување во 1-ва година на државните француски универзитети 2020/2021

Уписите во 1-ва година на државните француски универзитети за академската 2020/2021 се во тек!

Краен рок за доставување на документи во Францускиот институт во Скопје : 17 јануари 2020.

Потребното ниво на познавање на јазикот е Б2 и потребно е за истото да имаат меѓународен серфитикат DELF Б2.

Кандидатите коишто немаат сертификат ДЕЛФ Б2, потребно е да се пријават во Францускиот институт во Скопје за полагање на тестот за познавање на француски јазик TCF-DAP, најдоцна до 20 декември 2019.

Сите информации се достапни во Кампус Франс во Францускиот институт во Скопје ; контактирајте нè на тел.: (02) 3129 288 и на e-mail : suzana.pesik@ifs.mk