Доминик Пуло на Недела на филозофијата во Скопје | 18.02.2020

SemainePhilo

Доминик Пуло на Недела на филозофијата во Скопје | 18.02.2020

Вторник 18 февруари 2020, 11:30 ч. | Амфитеатар на Филозофскиот факултет во Скопје

Предавање на професорот Доминик Пуло во рамките на Неделата на филозофијата, во организација на Филозофскиот факултет во Скопје

„Студии на тема културно-историско наследство: иновација или предизвик во историјата на уметноста? “

Доминик Пуло е француски историчар, специјалист за културно-историското наследството и музеите. Тој е професор на Универзитетот во Париз 1 Пантеон-Сорбона. Предавањето на Доминик Пуло се впишува во рамките на одбележувањето на стогодишнината од постоењето на Филозофскиот факултет во Скопје.