Panairi i studimeve në Francë | 30.10.2023

Pozadina Salon Etudes 2023

Panairi i studimeve në Francë | 30.10.2023

30.10.2023, 11h| | Në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare

Panairi është vendtakim i pashmangshëm i studentëve nga Maqedonia e Veriut, shpesh nga paralelet bilinguale frankofone, që dëshirojnë të ndjekin studimet e larta në Francë.

Plakat Saem Na Studii 2023

Është njëkohësisht edhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë informatat e nevojshme mbi ofertën e programeve të studimit, drejtpërdrejti nga përfaqësuesit e universiteteve franceze, të pranishëm në panair, si dhe shumë hollësi tjera për të gjitha aspektet e jetës studentore në Francë.

Ejani në numër sa më të madh!