Часови по други странски јазици

Часови по македонски јазик за франкофони

Да се следат часови по македонски јазик во Францускиот институт во Скопје значи да се бенефицира од:
-настава адаптирана на франкофонска публика, динамична и интерактивна
-професори совршени билингвисти француско-македонски
-модули по мерка, адаптирани на потребите на секого
2 х 1ч30 или 1 х 3ч неделно, 24 часа во сесија
редовна цена за сесија: 4950 ден.

 

Часови по албански јазик за франкофони

Вие сте франкофон и престојувате во Скопје. Искористете го престојот за да научите уште еден јазик плус.
2 х 1ч30 или 1 х 3ч неделно, 24 часа во сесија
редовна цена за сесија: 4950 ден.

 

Часови по англиски јазик за франкофони

Сте франкофон и сакате да го познавате и англискиот јазик? Францускиот институт во Скопје организира часови по англиски јазик, на различни нивоа: почетно, средно и напредно ниво. Часовите ги оддржува професор совршен билингвист англиско-француски.
2 х 1ч30 или 1 х 3ч неделно, 24 часа во сесија
редовна цена за сесија: 4950 ден.