Pjesëmarrje në Festivalin e filmit dokumentar krijues “Makedox” | 19- 26.08.2020

Christine Camdessus

Pjesëmarrje në Festivalin e filmit dokumentar krijues “Makedox” | 19- 26.08.2020

Film dokumentar
PJESËMARRJE NË FESTIVALIN E FILMIT DOKUMENTAR KRIJUES “MAKEDOKS”

Instituti Francez në Shkup merr pjesë në këtë festival, përmes mbështetjes së vizitës së znj. Kristin Kamdesi, drejtoreshë e Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar « FIPADOK » në Bjaric, nëse kushtet shëndetësore e mundësojnë arritjen dhe praninë e saj në vend.

Në kuadër të programit të Makedoks, do të shfaqet filmi më i ri dokumentar nga Iber Soper, regjisor austriak, i cili jeton dhe punon në Francë që nga viti 1994:

« EPIQENDRA » e Iber Soper (2020, 108 minuta), fitues i Gran Pri, për filmin e huaj dokumentar më të mirë në Festivalin Sandens 2020

Në « Epiqendër » Sauper hulumton një shekull të plotë të intervencionizmit dhe krijimit të miteve tek banorët në La Havana, dhe veçanërisht tek fëmijët, të cilët ai i quan “profetë të rinj”. Përmes kësaj ai gjurmon kohën, imperializmin dhe vetë kinematografinë.

Vendndodhja dhe koha e shfaqjes do të komunikohen më vonë.