Universiteti veror rajonal në Strugë | 26 qershor- 30 qershor 2023

Ue Struga2

Universiteti veror rajonal në Strugë | 26 qershor- 30 qershor 2023

Instituti Francez në Shkup këtë vit organizon edicionin e 23-të të Universitetit Veror Rajonal në Strugë, vendtubimi tradicional dhe çasti i formimit të vazhdueshëm të mësimdhënësve të frëngjishtes si gjuhë e huaj.

Pozadini Za Sajt (1)
Suivez les activités de l’Université sur les réseaux sociaux via #UniDEte2022

Objektivi kryesor i këtij Universiteti, i hapur për të gjitha vendet e rajonit (Shqipëri, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi, Bullgari, Kroaci, Slloveni, Turqi, Rumani, Hungari) është t’i japë gjuhës frënge një shikueshmëri të lartë, të forcojë vendin e saj në sistemet arsimore të vendeve të përfaqësuara dhe të krijojë kohezion të vërtetë, si dhe t`u ofrojë mësimdhënësve të gjuhës frënge mundësinë për shkëmbime profesionale.

Për të pasur qasje në programin e universitetit dhe ofertën e punëtorive, ju lutemi klikoni këtu.