Sesioni intensiv i vjeshtës 2022

Session Intensive Automne 2022

Sesioni intensiv i vjeshtës 2022

Vendosni qëllime të duhura dhe të mençura, mësoni frëngjishten!
 
Më shumë se 1000 regjistrime në nivel vjetor, më shumë se 3500 orë të mbajtura në vit, 600 nxënës, si dhe 20 vite cilësi dhe përvojë në organizimin e orëve të gjuhës frënge për fëmijë, filloristë, shkollarë të mesëm dhe të rritur, për të gjitha nivelet dhe nevojat!
 
Instituti ju ofron një mënyrë inovative për të mësuar gjuhën frënge sipas dëshirës tuaj: në linjë ose me prani fizike! Ju zgjidhni mënyrën, ndërkaq cilësia e mësimdhënies është e garantuar!
 
 
SESIONI INTENSIV I VJESHTËS 2022
 
 
Regjistrimet: nga data 29 gusht deri më 2 shtator 2022.
 
Orët do të mbahen nga data 5 deri më 15 shtator 2022.
 
8 ditë (pune), tre orë çdo ditë!
 
Çmimi i sesionit: 5.450 den.
 
*

Formularin për regjistrim paraprak mund ta gjeni këtu.

Për më tepër informata na kontaktoni në cours@ifs.mk