Sesioni rrjedhës

SESIONI I VERËS 2022

Më tepër se 1.000 regjistrime në vit, më shumë se 3.000 orë mësimore në vit, 600 nxënës nga mosha të ndryshme, si dhe 25 vjet cilësi dhe përvojë në organizimin e orëve të frëngjishtes për fëmijë, nxënës të kolegjeve, gjimnazistë dhe të rritur, për të gjitha nivelet dhe të gjitha nevojat!
*
Instituti Francez në Shkup ju ofron një përqasje inovative për të mësuar frëngjishten sipas përzgjedhjes tuaj: virtualisht ose me prani fizike!
Ju zgjidhni mënyrën se si, ndërkaq cilësia e mësimdhënies është e garantuar!
SESIONI I VERËS 2022
Regjistrimet: nga data 21 mars e deri më 1 prill 2022.
Orët do të mbahen nga data 4 prill deri më 3 qershor 2022.
Çmimi: 4750 den.
*

Formularin për regjistrim paraprak mund ta gjeni këtu.

Për më tepër informata na kontaktoni në cours@ifs.mk

*

Mënyra e regjistrimit dhe pagasës