2020-ta, viti i stripave | Ekspozita « Stripat 3D » | 15.11 – 25.12.2020

Machinesabulles2020

2020-ta, viti i stripave | Ekspozita « Stripat 3D » | 15.11 – 25.12.2020

Nga 15 nëntori dhe gjatë dhjetorit 2020 | Në dritaren e Institutit Francez në Shkup

Në kuadër të programit “2020-ta, viti i stripave” dhe “Nëntori dixhital”, Instituti Francez në Shkup, nga data 15 nëntor ju propozon, për çdo javë, tre panele të ekspozitës “Stripat 3D”, të cilat do të ekspozohen në dritaren tonë, dhe në të njëjtën kohë, ju fton të njiheni me krijimet e reja në stripat francezë dhe të kundroni format e reja të leximit.


Gjatë gjysmës së dytë të muajit nëntor, ju ftojmë t`i njihni në linjë këto tre stripa:

1. Dhelpra e madhe e keqe: https://www.editions-delcourt.fr/special/grandmechantrenard/turbomedia.php

2. Shtëpia e banimit : https://turbointeractive.fr/limmeuble/

3. Të ushqyerit në të ardhmen : https://mangerverslefutur.org/