Nata e ideve | 7.02.2020

Vignette Web A4

Nata e ideve | 7.02.2020

E premte, më 7 shkurt 2020, ora 18. | Europe House Shkup-Delegacioni i BE-së

“Nata e Ideve” është një ngjarje tradicionale, e organizuar nga Ministria Franceze e Punëve të Jashtme dhe rrjeti i instituteve franceze në mbarë botën.

Këtë vit, ngjarja “Nata e Ideve në Shkup”, do të mbahet në temën e ndryshimeve klimatike dhe pasojave nga këto ndryshime në jetën e njeriut dhe në biodiversitetin.
Pjesëmarrës:

  • z. Rosh Domerego, specialist i apiterapisë (zbatimi i produkteve të bletëve) dhe autor i shumë veprave, i cili do të mbajë ligjëratë në temën “Bletët, ruajtësit e gjallesave”
  • Prof. Dr. Silvana Manasievska Simiq, profesoreshë në Fakultetin e Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi ”në Shkup, që do të mbajë ligjëratë në temën:” Ndikimi i ndryshimeve klimatike në biodiversitetin dhe bujqësinë ”
  • Prof. Dr. Tatjana Mitkova, profesoreshe në Fakultetin e Shkencave Bujqësore dhe Ushqimit në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi ”në Shkup, që do të mbajë ligjëratë në temën: ”Ndryshimet klimatike – Cili është roli i tokës pjellore? ”

    Moderator: z. Emanuel Rember, drejtor i Institutit Francez në Shkup.

    Në këtë ngjarje është paraparë përkthim simultan.