Пулексенија Јованоска

FEMMES_ET_SPORT_POZADINA

Пулексенија Јованоска

Puleksenija_Jovanoska

СПОРТСКА ДИСЦИПЛИНА
Карате

УЧЕСТВА НА ШАМПИОНАТИ/НАТПРЕВАРИ, КОЈА ГОДИНА И КАДЕ

Учество на сите светски сениорски првенства од 2016 – 2022

УЧЕСТВА НА ОЛИМПИСКИ ИГРИ, КОЈА ГОДИНА И КАДЕ

Oлимписки игри во Tокио 2020