Мајска испитна сесија 2023 ДЕЛФ/ДАЛФ

delf-dalf-session-alaffiche

Мајска испитна сесија 2023 ДЕЛФ/ДАЛФ

Уписите за мајската испитна сесија 2023 за дипломите ДЕЛФ/ДАЛФ ќе се вршат од 3 до 13 април 2023, во Францускиот институт во Скопје.

Преземете го соодветниот формулар за упис, испечатете го и приложете го пополнет со латинични букви во моментот на упис во Францускиот институт во Скопје.

Формулар за упис на DELF Junior (за ученици од 12 до 18 год.)

Формулар за упис на DELF/DALF Tous Publics (за возрасни)


Испитите ќе се одржат на:


15/05/2023 – A1 Junior / A1 tout public
16/05/2023 – A2 Junior / A2 tout public
17/05/2023 – B1 Junior / B1 tout public
18/05/2023 – B2 Junior / B2 tout public
19/05/2023 – C1 et C2

За испитите ТЦФ и ТЕФ, уписи се вршат секој месец од 1 до 20-ти тековниот месец, а полагањето на испитот е следниот месец од 20 до 30-ти (од октомври до јуни).

Што претставуваат испитите ДЕЛФ/ДАЛФ?

Предности на дипломите ДЕЛФ/ДАЛФ

Календар на испитни сесии во 2023

Искористете ја можноста за стекнување меѓународно призната диплома и сертифицирајте го вашето познавање на францускиот јазик!

BrochureDELFDALF_2021-FR_Page_1