ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Mediateka

Biblioteka Kombëtare e Francës

http://www.bnf.fr

Biblioteka publike për informim

http://www.bpi.fr 

Burime digjitale:

Letërsia klasike në anglisht

http://www.gutenberg.org/ebooks/search.html/?default_prefix=authors

Letërsia klasike në frengjisht

http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr

Lojra gazmore për fëmijë

http://enfants.bnf.fr/