ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Mediateka

KËNDI PËR FËMIJË DHE TË RINJ

I dedikuar për fëmijë dhe tinejxherë, në këtë pjesë të bibliotekës mund të gjeni

  • filma të vizatuar (DVD)
  •  muzikë (CD)
  • video-lojëra
  • cederomë me lojëra dhe për të mësuar frengjishten
  • libra (stripë të vizatuar, libra të ilustruar, fjalorë)
  •  romane për tinejxherë dhe revista
  • revista "Sciences vie et junior" (13 -18 vjeç), "Phosphore" (13 - 18 vjeç), "Okapi" (9 - 13 vjeç), "Images Doc" (9 - 13 vjeç), "Youpi" (5 - 8 vjeç), "Pomme d’api" (3 - 7 vjeç)