ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Mediateka

Për të pasur qasje në katalog, shtypni KETU.

Numri i kartelës suaj të anëtarësisë ju mundëson të hapni llogari dhe të keni qasje në informatat për materialet tuaja të huazuara, datës së kthimit dhe të sugjeroni blerje për materijale tjera. Katalogu ju mundëson të kërkoni, të shikoni nëse materialet janë huazuar apo jo dhe të keni qasje në titujt më të ri!

Që të kërkoni sipas domeneve, shënoni  imprime,  do ta fitoni listën e të gjitha librave të huazuar (ose jo), shënoni musique, do ta fitoni listën e të gjitha CD-ve, të huazuara (ose jo) etj.

Që të gjeni ndonjë libër, revistë, film... mundeni të kërkoni sipas titullit, sipas autorit, sipas shtëpisë botuese, temës, koleksionit...