ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Mediateka

Anëtarësimi vjetor ju jep të drejtë të keni kartelën tuaj dhe ju mundëson t’i huazoni të gjitha materialet e Institutit në shtëpi!

Çmimet:

 • Çmimi normal: 800 denar
 • Çmimi i zvogëluar: 400 denar (nxënës, student, profesor dhe përkthyes të gjuhës frënge)  
 • Pa pagesë për ata që ndjekin kurse të frengjishtes në Institutin Francez në Shkup për fëmijët nga shkollat dhe çerdhet frankofone
 • Qasje e lirë dhe pa pagesë e materialeve në Institut
 • Numri maksimal i titujve që mund të huazohen: 10 (4 libra, 3CD, 3 filma, 3 cederomë).
 • Mbajtja e materialeve: libra – 3 javë,  1 javë për të gjitha materialet tjera
 •  Vazhdimi: libra - 3 javë, 3 për të gjitha materialet tjera.
 •  Vazhdimi dhe rezervimi me telefon apo e-meil.  
 • Për çdo vonesë me rastin e kthimit të materialeve paguhet dënim për çdo ditë të vonesës dhe për çdo dokument:
 • libra -20 denar, 40 denar për të gjitha materialet tjera.
 • Formulari për anëtarësim on-lajn