ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Kurse të frengjishtes

DELF/DALF

Sesioni i ardhshëm i provimit: tetor 2013
Regjistrimi: nga 02-20 shtator 2013

Datat e provimit:

A1 dhe A2 - 15/10/2013
B1 - 16/10/2013
B2 - 17/10/2013
C1 - 18/10/2013

TCF dhe TEF

Regjistrimi për provimet TCF dhe TEF do të zhvillohet nga data 1 deri më 20 çdo muaj (shtator-qershor).
Provimet do të mbahen me 20 dhe 30 të muajit vijues.

Regjistrimet bëhen drejtpërdrejt në Institutin francez, duke paraqitur një dokument identiteti dhe vërtetim të pagesës.
Duhet të plotësohet një formular për TCF dhe TEF.

Nëse nuk jeni nga Shkupi, na kontaktoni në cours@ifs.mk për të përcaktuar mënyrën e regjistrimit.