ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Kurse të frengjishtes

Atelie për fëmijë

Аtelie inicimi në frengjisht për të vegjlit

prej 3 deri 6 vjet
Atelie për fillimin e mësimit të gjuhës frënge përmes lojërave, këngëve, vjershave dhe tregimeve.
Një herë në javë (4 muaj) 
çmimi mujor: 800 den.

Atelie tematike për fëmijë frankofon 

Аtelie leximi i tregimeve 
mosha 4 - 9 vjeç
Në një ambient të këndshëm dhe të ngrohtë, profesori do t’ju lexoj një tregim dhe do t’ua prezantoj me marioneta. Pas leximit, fëmijët do ta prezantojnë tregimin e njejtë përmes aktiviteteve të ndryshme duke shfrytëzuar mjete të ndryshme.
Një herë në javë (4 muaj)
çmimi mujor: 800 den.

Atelie teatër

Për fëmijë të moshës 8-12 dhe 13-16 vjeçare
Atelie për fillim në teatër përmes aktiviteteve të njohjes, ushtrime për trupin, zëri, koncentrimi, improvizimi. Më të mëdhenjtë do të punojnë edhe në tekste dhe imitime të personaliteteve. Punëtoria do të rezultojë me një shfaqje përfundimtare.
Njëherë në javë (4 muaj)
çmimi mujor: 800 den.