ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Kurse të frengjishtes

ТЕF

Testi për evaluimin e gjuhës frënge

Ekziston në dy versione:
ТЕF/eТЕF
ТЕFAK/еТЕFAK


Provimi TEF është dedikuar për kandidatët të cilët nuk e kanë gjuhë amtare gjuhën frënge. Është dedikuar për kandidat të rritur (≥ 16 vjeç) të cilët dëshirojnë t’i testojnë aftësitë reale në gjuhën frënge. Mund të përdoret në kuadër të projektit për arsimimin universitar, për imigracion në vendin frankofon ose të përdoret për arsye personale.

Testime të detyrueshme:

Të kuptuarit me shkrim

Të kuptuarit me gojë

Struktura e gjuhës

Testime zgjedhore :

Të shprehurit me gojë

Të shprehurit me shkrim

Për më shumë in formacione, vizitoni  faqen  www.francais.ccip.fr