ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Kurse të frengjishtes

TCF

Test për njohjen e gjuhës frënge

Ekziston në tre versione:
TCF i përgjithshëm - teston njohuritë e gjuhës frënge për arsye personale, universitare ose profesionale.

TCF për Kebek – teston nivelin e gjuhës frënge në kuadër të proçedurës për imigracionin në Zyrën e imigracionit në Kebek .

TCF për shtetësi franceze – teston nivelin e gjuhës frënge në kuadër të kërkesës për fitimin e shtetësisë franceze.

Testime të detyrueshme:

Të kuptuarit me shkrim

Struktura e gjuhës

Të kuptuarit me gojë

Testime zgjedhore :

Të shprehurit me gojë

Të shprehurit me shkrim

Për më shumë informacione për provimet, vizitoni internet faqen www.ciep.fr.