ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Kurse të frengjishtes

Diploma dhe çertifikata

Dëshironi t’a dini nivelin tuaj të gjuhës frënge dhe të merrni diplomë?

Instituti Francez në Shkup është qendër e autorizuar për organizimin e provimeve zyrtare të gjuhës frenge. 

  • Ju mund të testoni nivelin tuaj real sipas kornizës së përbashkët europiane për gjuhët falë provimeve të propozuara nga Qendra Ndërkombëtare për Studime Pedagogjike (CIEP) ose Oda Ekonomike dhe Industriale nga Parisi (CCIP).
  • Pas dhënies së provimit merrni diplomë e cila e zyrtarizon nivelin tuaj të frëngjishtes. Diplomat janë të pranuara ndërkombëtarisht.

Gjatë vitit organizohen më shumë afate të provimeve, shihni kalendarin dhe çmimet

Pas çdo afati të provimeve, rezultatet mund të shikohen on-line. (qasje e kufizuar).