ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Arsim dhe gjuhë frenge

Konkursi ndërkombëtar
"Gjenerata dygjuhësore 2014"

Instituti francez propozon, në bashkëpunim me RFI, TV5MONDE dhe le Français dans le Monde, konkurs ndërkombëtar për gjimnazistët e klasave dygjuhësore.
Nxënësit që dëshirojnë të marrin pjesë në konkurs duhet të bëjnë një dokument audio ose video tre minuta mbi temën "Na rrëfej klasën dygjuhësore !".
Çdo produkcion duhet të realizohet nga dy nxënës të moshës 16 deri 18 vjet.

Pjesëmarrësit duhet të dërgojnë produkcionet e tyre deri më 28 shkurt 2014, në adresën: concoursgenerationbilingue2014@institutfrancais.com

Për të gjitha informatat e nevojshme, SHKARKONI RREGULLOREN E KONKURSIT.

4 udhëtime në Francë dans në kuadër të edicionit të 2të të programit të mobilitetit  “Gjenerata dygjuhësore 2014“ ku do të mblidhen 60 nxënës nga gjithë bota nga 12 deri më 23 korrik 2014.