ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Arsim dhe gjuhë frenge

Univerziteti Veror i Strugës 2014

Instituti Francez në Shkup ka kënaqësinë t'ju informojë se edicioni 2014 i Univerzitetit verot i Strugës do të mbahet prej 30 qershor deri më 4 korrik

Një qind profesorë pritet të marrin pjesë në trajnimet lidhur me frengjishten si gjuhë e huaj. 

Vërtetim stazhi do t'i jepet çdo profesori, me rezervë të pjesëmarrjes së rregullt në të gjitha orët. 

Gjeni këtu përshkrimin e Univerzitetit.