ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Arsim dhe gjuhë frenge

Shkolla Franceze Ndërkombëtare në Shkup

Shkolla Franceze Ndërkombëtare në Shkup propozon mësimdhënie të plotë në gjuhë frenge në përputhshmëri me programet zyrtare të Ministrisë së Arsimit në Francë.
Mësohen edhe gjuhët dhe nxënësit ndjekin lëndët maqedonisht dhe anglisht me kohëzgjatje dhe forma që i përshtaten moshës së tyre.

Shkolla Franceze Ndërkombëtare në Shkup zhvillon projekt shkolle ambicioz dhe mundohet t’u përgjigjet normave të Ministrisë së Arsimit në Francë dhe kontekstit kulturor vendor.

Nivelet :
cikli 1 : seksioni më i vogël (TPS), seksioni i vogël (PS), seksioni i mesëm (MS) dhe seksioni i madh (GS)
cikli 2 : klasa përgatitore (CP) dhe klasa 1rë (CE1).

Gjeni të gjitha informatat e nevojshme në vebfaqen e shkollës : www.efis.mk dhe www.gradinka.com.mk

Adresa elektronike : efis@yahoo.fr