ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Arsim dhe gjuhë frenge

Hapja e Shkollës Franceze Ndërkombëtare

E shtunë 14 shtator 2012, ora 10 

(bb, rr.  Nikolla Parapunov)

Inaugurimi i Shkollës Franceze Ndërkombëtare (çerdhe dhe shkollë fillore) nga ana e  SH.T.Z. Jean-Claude Schlumberger, Ambasador i Francës dhe Znj. Biljana Zasharovska Krakutovska, drejtoreshë e Shkollës.