ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Kulturë

Biblioteka Kombëtare e Francës

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html

Muzeu i Luvrit

http://www.louvre.fr/

Muzeu Orsay

http://www.musee-orsay.fr/

Qendra "Georges Pompidou"

http://www.centrepompidou.fr/

Komedia Franceze

http://comedie-francaise.fr/

Teatri Chaillot

http://theatre-chaillot.fr/

Opera e Parisit

http://www.operadeparis.fr/

Teatri Bastille

http://www.theatre-bastille.com/

Festivali i Avignon

http://festival-avignon.com/

Qendra Kombëtare e Librit

http://www.centrenationaldulivre.fr/

France-Culture

http://www.franceculture.fr/

Gaité Lyrique

http://www.gaite-lyrique.net/

Shoqata Franceze e vendeve dhe qyteteve të artit dhe historisë

http://www.an-patrimoine.org/

Shtëpia e Kulturave të Botës

http://www.mcm.asso.fr/site02/accueil.htm