ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Kulturë

Qëndrimet kulturore në Francë, trajnimet dhe ndihmat për projekte

Jeni artist i ri, piktor, shkrimtar, përkthyes, botues, me funksion përgjegjës në një Institucion kulturor të Maqedonisë, ose krijues filmik? 

Dëshironi të shkoni në Francë për një qëndrim artistik? 

Dëshironi të fitoni ndihmë gjatë realizimit të projektit për botimin e veprave franceze ose për film me koprodukcion francez?  

Qeveria Franceze ju ofron mundësi interesante për të cilat mund të lexoni këtu!

Vizitoni linqet që të shihni nëse i përgjigjeni ndonjë projekti të caktuar dhe cilët dokumente ju nevojiten gjatë aplikimit!

1. Qëndrime për artistë dhe shkrimtarë 

  • Çdo vit, Ministria Franceze e Punëve të Jashtme dhe Komuna e qytetit të Parisit shpallin konkurs për qëndrim në rezidencë në vendin historik Rekole. Ky konkurs është i hapur për artistë dhe shkrimtarë të huaj, të cilët duan të realizojnë ndonjë projekt të caktuar në Paris. Më shumë informacione mund të gjeni në:     
    http://www.international-recollets-paris.org/programme.html
  • Instituti Ndërkombëtar Universitar në Paris ka për qëllim mbështetjen e artistëve të rinj të huaj dhe lehtësimin e shkëmbimit të tyre të ndërsjellë përmes qëndrimit prej 3 deri 12 muaj në Paris:  
    http://www.ciup.fr/fr/mobilite/artiste/home
  • Instituti Ndërkombëtar Artistik në Paris disponon me punëtori dhe banesa dhe pranon artistëve profesionistë të huaj, që mund të punojnë në vepër artistike në Francë, në një periudhë prej 3 deri në 12 muaj :   
    http://citedesarts.pagesperso-orange.fr/citedesartsparis.html

2.  Trajnime dhe kurse për profesionistët në fushën e kulturës:  

3. Bursa dhe ndihma në fushën e botimit:

4. Ndihma në fushën e kinemasë :  

5. Mbështetje për projekte kulturore nga ana e Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë: