ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Rreth nesh

Instituti Francez në Paris

http://www.institutfrancais.com/

Ambasada e Francës në Maqedoni

http://www.ambafrance-mk.org/

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Europiane në Francë

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

Ministria e Kulturës dhe Komunikimit në Francë

http://www.culturecommunication.gouv.fr/

Zyra për Bashkëpunimin e Decentralizuar mes Normandisë së Poshtme dhe Maqedonisë

http://www.bn-mk.org/