Успешна модна ноќ: „Новиот бран“ (28.02.2018)
Омаж на Жан Рошфор „Честа на офицерот“ (21.02.2018)
Голем успех на Ноќта на идеите во Скопје на тема млади и иновации (8.12.2018)
Кино-клуб | Проекција за млади | „Тамара“ (30.01.2018)
ИН витрини: „Низ процесот на моделирање и изработка на креации“ (6.12.2017)
Научен ден на тема Прва светска војна (13.11.2017)
Средба со францускиот автор Давид Фоенкинос (20.11.2017)
Кино-клуб: „Ноктурама“ (14.12.2017)
Кино-клуб: „Новиот“ (30.11.2017)
Предавање на тема современа уметност (13.10.2017)
first  previous  1  2  3  next  last