следете ги нашите активности на mail

site map

Студирање во Франција

Универзитетите се распределени на целата територија на Франција. Истите издаваат државни дипломи и гарантираат исти академски вредности, без оглед за кој универзитет се работи. Универзитетите ги покриваат сите домени на студии (природни науки, технолошки, технички, филолошки, уметнички, општествени, медицински, спортски), како и сите нивоа на студии: Лисанс, Мастер и Докторат.

Назад