следете ги нашите активности на mail

site map

Студирање во Франција

 

 

ЛИНКОВИ

Agence CampusFrance :
www.campusfrance.org

CNOUS :
www.cnous.fr

Министерство за надворешни работи на Франција :
www.diplomatie.gouv.fr

Министерство за образование на Франција:
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Agence universitaire de la francophonie :
www.auf.org

Европска унија
http://europa.eu