следете ги нашите активности на mail

site map

Студирање во Франција

Стефан Јовановски, студент од Македонија
во Société Générale во Бизнис Квартот Дефанс во Париз

 
Програмата за франкофонска пракса, наменета за студентите од Македонија, беше отпочната од страна на Францускиот институт во Скопје во 2015/2016 година и ја поттикнува професионалната активност на младите од Македонија преку пракса во франкофонски претпријатија.

Благодарение на оваа програмата, Стефан Јовановски ќе замине на шстмесечна пракса во Société Générale во Бизнис Квартот Дефанс во Париз.

Прочитајте го интервјуто и запознајте го Стефан.