следете ги нашите активности на mail

site map

Студирање во Франција

Интервју со Насте Настевски, македонски студент во Thalès

 

Насте Настевски е првиот студент којшто беше дел од програмата за стажирање во франкофонски компании.

Оваа програма, којашто започна во 2015/2016 год., ја поттикнува професнионалната подготовка на младите од Македонија преку пракса во француски претпријатија.

Погледнете го кусото интервју со него за неговото тримесечно искуство во француската компанија Thalès во Грција.