следете ги нашите активности на mail

site map

Студирање во Франција

Мрежа на Алумни во Македонија

 

Во последните шест години, повеќе од 120 студенти од Македонија студирале во Франција.

Кои се тие?
Како го минале нивниот студентски престој?
Каде работат денес?

Запознајте ја мрежата на Алумни во Македонија !