следете ги нашите активности на mail

site map

Медијатека

Национална библиотека на Франција

http://www.bnf.fr

 Јавна библиотека за информации

http://www.bpi.fr

Дигитални ресурси:

Класична француска литература на англиски јазик

http://www.gutenberg.org/ebooks/search.html/?default_prefix=authors

Класична француска литература на англиски јазик

http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr

Едукативни игри за деца

http://enfants.bnf.fr/